Ceník služeb zdravotnického zařízení

Seznam cen poskytovaných zdravotnických služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotnického pojištění

Placené služby

 • 150 Kč
  Lékařská zpráva – potvrzení o zdravotním stavu (na vyžádání)
 • 300 Kč
  Lékařská zpráva pro potřeby soudního řízení nebo policie
 • 300 Kč
  Lékařská zpráva pro instituce (sport, soustředění, k výkonu práce, studiu)
 • 150 Kč
  Lékařská zpráva pro potřeby školy (přerušení studia, individuální výukový plán)
 • 200 Kč
  Lékařská zpráva pro potřeby úřadu práce či zaměstanavatele
 • 200 Kč
  Lékařská zpráva pro potřeby sociálního oboru (příspěvek na péči, ZTP,…)
 • 300 Kč
  Návrh na lázeňskou léčbu – samoplátce

 Nadstandardní služby nehrazené zdravotní pojišťovnou

 • 50 Kč
  Tisk lékařské zprávy z klinického vyšetření pro osobní účely (archivaci)
 • 50 Kč
  Kopie vyšetření + popis – pro osobní účely (archivaci)
 • 100 Kč
  Stručný výpis ze zdravotnické dokumentace (administrativní úkon)
 • 350 Kč
  Vyžádaná lékařská zpráva pro nezdravotní pojišťovnu

Klient bez zdravotního pojištění

 • 1400 Kč
  Konzultace nepojištěného klienta – kompletní vyšetření do 120 minut
 • 600 Kč
  Cílené vyšetření nepojištěného klienta do 60 minut
 • 350 Kč
  Kontrolní vyšetření nepojištěného klienta do 30 minut
 • 1000 Kč
  Individuální psychoterapie (40–50 minut)
 • 100 Kč
  Minimální kontakt s lékařem (např. vypsání receptu)
 • 120 Kč
  Lékařská zpráva pro nepojištěného klienta
 • 1000 Kč
  Doporučení lázeňské léčby nepojištěného klienta

Společnost Evano s.r.o. není plátcem DPH. Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci psychiatrické ambulance odpovídají ceníku zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání.