Zastupují v případě naléhavé krize

Krizové centrum RIAPS
Chelčického 39, Praha 3
Ordinační hodiny: 24 hod.denně
Tel.: 222 586 768, linka důvěry: 222 580 697
Služby: ambulantní a krátkodobá lůžková psychiatrická
a psychoterapeutická péče

CKI
Ústavní 91, Praha 8
Ordinační hodiny: 24 hod.denně
Tel.: 284 016 666, 110
Služby: ambulantní a krátkodobá lůžková psychiatrická
a psychoterapeutická péče

FOKUS
Telefonní krizová linka: 777 800 983
Ordinační hodiny: Po-Pá 16-20:00 hod.
Služby: jsou určené pro lidi s psychotickým onemocněním,
tel. konzultace, možnost výjezdu do terénu