Ceník služeb zdravotnického zařízení

Seznam cen poskytovaných zdravotnických služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotnického pojištění

Placené služby

 • Lékařská zpráva – potvrzení o zdravotním stavu (na vyžádání)150 Kč
 • Lékařská zpráva pro potřeby soudního řízení nebo policie300 Kč
 • Lékařská zpráva pro instituce (sport, soustředění, k výkonu práce, studiu)300 Kč
 • Lékařská zpráva pro potřeby školy (přerušení studia, individuální výukový plán)150 Kč
 • Lékařská zpráva pro potřeby úřadu práce či zaměstanavatele200 Kč
 • Lékařská zpráva pro potřeby sociálního oboru (příspěvek na péči, ZTP,…)200 Kč
 • Návrh na lázeňskou léčbu – samoplátce300 Kč

Nadstandardní služby nehrazené zdravotní pojišťovnou

 • Tisk lékařské zprávy z klinického vyšetření pro osobní účely (archivaci)50 Kč
 • Kopie vyšetření + popis – pro osobní účely (archivaci)50 Kč
 • Stručný výpis ze zdravotnické dokumentace (administrativní úkon)100 Kč
 • Vyžádaná lékařská zpráva pro nezdravotní pojišťovnu350 Kč

Klient bez zdravotního pojištění

 • Konzultace nepojištěného klienta – kompletní vyšetření do 120 minut1400 Kč
 • Cílené vyšetření nepojištěného klienta do 60 minut600 Kč
 • Kontrolní vyšetření nepojištěného klienta do 30 minut350 Kč
 • Individuální psychoterapie (40–50 minut)1000 Kč
 • Minimální kontakt s lékařem (např. vypsání receptu)100 Kč
 • Lékařská zpráva pro nepojištěného klienta120 Kč
 • Doporučení lázeňské léčby nepojištěného klienta1000 Kč

Společnost Evano s.r.o. není plátcem DPH. Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci psychiatrické ambulance odpovídají ceníku zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání.