Zpracování osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracovánípokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Zpracování osobních údajů z webových stránek

Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Společnost Evano s. r. o. jako provozovatel webové stránky https://evano.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje dobrovolně poskytnuté prostřednictvím nebo e-mailem jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Tyto osobní údaje společnost Evano s. r. o. eviduje po dobu neurčitou, na zabezpečených serverech. Společnost Evano s. r. o. neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky webu.

Společnost Evano s. r. o. veškeré údaje získané od uživatelů webové stránky užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, tj. zejména za účelem poskytování služeb, nebo za účelem zkvalitňování služeb. Společnost Evano s. r. o. tyto osobní údaje neposkytuje třetím osobám.

Právo na informace
Dle zmiňovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má každý uživatel webové stránky https://evano.cz, který poskytl osobní údaje společnosti Evano s. r. o., právo podat písemnou žádost společnosti Evano s. r. o. o poskytnutí informací, jaké osobní údaje o něm společnost Evano s. r. o. eviduje. Uživatel má rovněž právo písemnou žádostí na úpravu, aktualizaci či smazání jím poskytnutých osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky
Webová stránka https://evano.cz může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, na které se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů na všech webových stránkách, které navštívíte.

Soubory cookies
Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookies. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies napomáhají například:

k zajištění správnému fungování stránek https://evano.cz,
při analýze, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané,
pro zlepšování uživatelského zážitku
Jaké soubory cookies používáme:

Používané cookies soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,
esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.
Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity („cookies třetích stran“). Podle těchto údajů vás však nikdy nelze identifikovat.

Jak zakázat používání souborů cookies
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookies.